Pediatria pre prax 5/2012

Potravinový alergický pochod

MUDr. Martin Fuchs

Potravinová alergie (PA) postihuje okolo 2–3 % světové populace, s výjimkou malých dětí do 3 let věku. V této věkové kategorii, zejména pak v kojeneckém věku, očekávejme až 5–8 % prevalenci. PA je v drtivé většině první diagnostikovanou alergií s gastrointestinální, kožní, popřípadě i respirační symptomatologií. Vznikne-li PA v prvém roce života, což obstará jen několik málo základních potravin, pozorujeme zdánlivě příznivý fenomén vyhasínání. Kolem 90 % časně vzniklých PA vymizí ještě v předškolním věku. Stává se však zároveň predikcí pro vznik alergie kvalitativně nové, s převahou postižení sliznic respiračního traktu. Více než 50 % původních potravinových alergiků trpí v 8 letech buď alergickou rýmou, nebo obávanějším alergickým astmatem. Jeden fenomén tak přejde v druhý, méně optimistický. Znám je pod pojmem alergický pochod. Silnou vazbou k budoucímu alergickému zánětu dýchacích cest se vyznačuje především kojenecká alergie na bílkoviny kravského mléka (ABKM) a alergie na bílkoviny vaječné.

Kľúčové slová: potravinová alergie, IgE, non-IgE, orální tolerance, zkřížená alergie, alergie na bílkovinu kravského mléka, eozinofilní ezofagitida, alergická kolitida, eliminační dieta.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

On food allergy

Food allergy (FA) affects approximately 2–3 % of the worldwide population except for children under 3 years of age. In this age group, particularly in infants, the prevalence is as high as 5–8 %. FA is by far the first allergy to be diagnosed and presents with gastrointestinal, dermal or, possibly, respiratory symptoms. If FA develops in the first year of life, which may be contributed to by just a few basic foods, a seemingly favorable phenomenon of „burning out“ is observed. About 90 % of early-onset FAs resolve even at preschool age. However, it may in turn predict the development of an allergy that is qualitatively new, predominantly affecting the respiratory tract mucosa. Over 50% of initial food allergics suffer from either allergic rhinitis or the more feared allergic asthma at the age of eight years. One condition thus progresses into another, less optimistic one. This is referred to as the allergy march. A future allergic airway inflammation is strongly linked, in particular, to cow‘s milk protein allergy (CMPA) and egg allergy in infancy.

Keywords: food allergy, IgE, non-IgE, oral tolerance, cross-reactive allergy, cow‘s milk protein allergy, eosinophilic esophagitis, allergic colitis, elimination diet.