Pediatria pre prax 2/2008

PITNÝ REŽIM U DETÍ

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Pojem „pitný režim“ pozná asi každý, aj keď nie každý ho aj rešpektuje. Možno aj preto, lebo moderná, civilizovaná spoločnosť akosi nepripisuje patričný význam prirodzeným potrebám ľudí, akými sú príjem vody a živín resp. ich vylučovanie z organizmu. Kvalita prijatých tekutín a najmä ich priebežný príjem v správnom množstve sú dôležitým predpokladom zachovania zdravia, duševnej pohody i fyzickej výkonnosti. Cieľom tohto článku je poukázať na primeraný pitný režim a pomocou nových poznatkov zorientovať sa vo všadeprítomnej reklame na „najlepšie“ a „najzdravšie“ nápoje a tekutiny, ktoré by sa mali (podľa reklamy) prijímať denne a v čo najväčšom množstve.

Kľúčové slová: pitný režim, dehydratácia, nealko nápoje.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DRINKING REGIME IN CHILDREN

Probably everybody is familiar with the concept of „drinking regime“, although not everybody respects its principles. It appears that our contemporary, civilized society does not assigns appropriate importance to such basic, natural physiological needs, as ingestion and excretion of water and food are. Ingestion of water in proper quality and amounts is an important prerequisit for maintaining somatic health, mental wellbeing and physical performance. The aim of this article is to support the appropriate drinking regime and use common physiological sense in the world of pervasive advertisements on the so-called „best“ and „most healthy“ drinks (at least by means of the advertisers).

Keywords: drinking regime, dehydration, soft drinks.