Pediatria pre prax 2/2007

PÉČE O KŮŽI U ATOPICKÉ DERMATITIDY

MUDr. Alena Machovcová, MBA

Článek se zabývá možnostmi léčby atopické dermatitidy (AD). Důraz je kladen na dodržování režimových opatření a vyhledávání provokujících faktorů. V místní léčbě je zdůrazněna nezbytnost aplikace emoliencií, správného zacházení s lokálními kortikosteroidy a topickými imunomodulárory. Protože se jedná o chronické recidivující onemocnění, není léčba AD rozhodně jednoduchou a krátkodobou záležitostí .

Kľúčové slová: atopická dermatitida, režimová opatření, možnosti léčby.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SKIN CARE IN CONSTITUTIONAL DERMATITIS

The review article discusses the ways of treatment of constitutional dermatitis. Life style changes and evaluation of possible causes are underlined. In local therapy the application of emoliences, correct use of local corticosteroids and topical imunomodulators are essential. Because it is a chronic and recurrent disease, the treatment of constitutional dermatitis is not a simple and short term matter.

Keywords: constitutional dermatitis, life style changes, treatment options.