Pediatria pre prax 1/2006

Paretické komplikace onemocnění v dětském věku

MUDr. Zuzana Blechová

Paretická postižení jsou zřídkavou, ale závažnou komplikací onemocnění v dětském věku. Dochází k nim přímým působením virů a některých bakterií nebo v důsledku imunopatologických procesů. Jejich četnost u nás významně poklesla vysokou proočkovaností, i když samotná vakcinace může být též podnětem k rozvoji paréz. Charakter postižení a jeho lokalizace závisí na etiologickém agens. Nejčastěji bývá postižen lícní nerv, v důsledku nachlazení nebo časné neuroborreliózy. Nejzávažnější průběh i v dětském věku mívají polyradikuloneuritidy. Navzdory nízké četnosti těchto komplikací je nezbytností důsledná surveillance paretických postižení zejména k eventuálnímu záchytu enterovirů.

Kľúčové slová: parézy, komplikace, dětský věk, infekční onemocnění, lymeská borrelióza, polyradikuloneuritida.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE PALSY COMPLICATIONS OF DISEASES IN THE CHILDHOOD

The palsy involvements are rare but severe complications of diseases in the childhood. They are consequence to direct activity of bacteria and some microbes or owing to the imunopathological processes. Their frequency decreased relevantly by high vaccination in this country even though the vaccination may be the stimulation to advancement of palsy failures too. The character of failure and its location depend on the ethiological agens. The facial palsy is the most frequently from common cold or early neuroborreliosis. Polyradiculoneuritis has the most severe course in the childhood too. Despite the low number of these complications, it is important the consequent surveillance of the palsy involvement mainly to the capture of enteroviruses.

Keywords: palsy, complication, infectious diseases, childhood, Lyme disease, polyradiculoneuritis.