Pediatria pre prax 6/2006

Papillomavirové infekce v gynekologii a pediatrii

doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.

Souhrnný článek podává základní informaci o lidských papillomavirech (HPV) a jejich klinických projevech v gynekologii a pediatrii. Zvláštní důraz je věnován vztahu HPV ke karcinomu děložního hrdla a klinickým důsledkům vertikálního přenosu viru. V závěru přináší údaje o současném stavu připravované profylaktické HPV vakcinace.

Kľúčové slová: lidský papillomavirus, cervikální karcinom, vertikální přenos.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PAPILLOMAVIRUS INFECTIONS IN GYNAECOLOGY AND PAEDIATRICS

The review article presents basic information about human papillomaviruses (HPV) and their clinical manifestation in gynaecology and pediatry. A special accent is put on the relation of HPV to cervical cancer and to clinical implications of vertical transmission of the virus. In conclusion, data related to current status of prophylactic HPV vacccination in preparing are presented.

Keywords: human papillomavirus, cervical cancer, vertical transmission.