Pediatria pre prax 3/2005

Panická porucha u dětí a adolescentů – inspirace k mezioborové spolupráci

MUDr. Michal Goetz, doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

Práce se zabývá problematikou panické poruchy u dětí a adolescentů. Podává přehled klinických projevů onemocnění, komorbidit, informuje o výskytu, diagnostice a průběhu. Jsou zmíněny i základní terapeutické postupy. S pacienty s panickou poruchou se až v 75 % případů jako první setkávají pediatři a dětští neurologové. Je také podrobněji rozebrán způsob edukace pacienta a rodičů.

Kľúčové slová: panická porucha, agorafobie, děti, adolescenti, komorbidity, terapie, psychoedukace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PANIC DISORDER IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

The review article deals with the panic disorder in children and adolescents. An overview of clinical picture, comorbidity, prevalence, diagnostics and clinical course was given. Basic therapeutic procedures were mentioned. The pediatricians and child neurologists are the first specialists who meet patients with panic disorder up to 75 % of cases. Also the way of education of the patient and parents was analysed in detail.

Keywords: panic disorder, agoraphobia, children, adolescents, comorbidities, therapy, psychoeducation.