Pediatria pre prax 6/2013

Opuchy − príčiny a diferenciálna diagnostika

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Opuch tkaniva v detskom veku je vždy patologický stav. Môže byť generalizovaný, lokalizovaný, akútny, či chronický. Diferenciálna diagnostika je náročná, lebo edém môžu vyvolávať celkové ochorenia a/alebo rôzne lokálne prebiehajúce procesy. Prvým krokom racionálneho diagnostického algoritmu je detailný anamnestický rozbor a starostlivé fyzikálne vyšetrenie, ktoré poskytujú kľúčové informácie pre plánovanie laboratórnych vyšetrení a určenie kauzálnej liečby.

Kľúčové slová: edém, anasarka, hydrops, ascites.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Edemas – causes and differential diagnosis

Tissue edema in childhood always represents a pathological condition. Edema may be generalized, localized, acute or chronic. Its differential diagnosis is demanding, as edemas may develop due to a myriad of generalized disorders and/or local processes. First step of the rational diagnostic algorhythm is detailed anamnestic evaluation and thoughtful physical examination, which provide key informations for planning further diagnostic tests and causal treatment.

Keywords: edema, anasarka, hydrops, ascites.