Pediatria pre prax 2/2011

Nutrigenomika v koncepci časné dětské výživy

MUDr. Petr Tláskal, CSc.

Vliv výživy na expresi genů studuje nutrigenomika. V rámci metabolického programování může tak výživa plodu a dítěte po narození významně ovlivnit zdravotní stav člověka do dospělosti. Nevhodná výživa zvyšuje nebezpečí rozvoje metabolického syndromu a s ním spojených onemocnění v dospělém věku. Původní Barkerova teorie je v průběhu času ověřována řadou dalších studií, které se promítají do praktických realizací. Pro pediatrickou praxi jsou poznatky nutrigenomiky dalším argumentem pro podporu kojení, v případě nedostatku mateřského mléka pro podporu formulí upravených formou nutričního inženýrství. Nutrigenomika dále formuje pohled přístupu praktického lékaře k výživě kojence a batolete k přiměřené dynamice jeho růstu a vývoje.

Kľúčové slová: nutrigenomika, nutriční inženýrství, metabolické programování, výživa plodu, časná výživa dítěte.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nutrigenomics in the concept of children‘s early nutrition

The affect of nutrition upon the expression of genes is handled by nutrigenomics. In the context of metabolic programming inadequate nutrition of foetus and postneonatals may significantly influence the health condition of an individual in the adult age. An unsuitable nutrition increases the risk of development of the metabolic syndrome and related disorders in adulthood. The original Barker´s theory is currently verified by number of other studies, and reflected in the practical implementations. For paediatric practice knowledge of nutrigenomics is a further argument to support breast-feeding. In the event of a human milk shortage then to assist formulas customized by nutrition engineering. Nutrigenomics further forms the approach of a medical GP to nutrition of sucklings and toddlers adequate to their stage of growth and development.

Keywords: nutrigenomics, nutritional, metabolic engineering, programming, nutrition of the fruit, early child nutrition.