Pediatria pre prax 3/2007

NUTRICE, PROBIOTIKA A IMUNITNÍ SYSTÉM II. ČÁST: NUTRICE, PŘIROZENÁ SLIZNIČNÍ MIKROFLÓRA A INDIVIDUÁLNÍ IMUNITNÍ REAKTIVITA

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.,

Zásadní pro nastavení individuální imunitní reaktivity je interakce slizničního imunitního systému trávicí trubice s vnějšími podněty představovanými střevní mikroflórou a složkami potravy. Střevní mikroflóra, tzv. mikrobiom, je strukturované mikrobiální společenství, na jehož vytvoření se pozitivně podílí kojení. Deregulace mikrobiomu vede k abnormitám slizniční i systémové imunity s možným rozvojem imunopatologií. Střevní mikrobiom je pozitivně modulován prebiotiky a probiotickými mikroorganizmy. Výsledkem může být pozitivní ovlivnění abnormální imunologické reaktivity u dětí se zvýšeným rizikem rozvoje alergie zprostředkované IgE protilátkami.

Kľúčové slová: slizniční imunita, mikrobiom, prebiotika, probiotika, alergie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NUTRITION, PROBIOTICS AND IMMUNE SYSTEM

The interaction between mucosal immune system of gut and its gut microflora together with components of food is the key point for the development of individual immune reactivity. Gut microflora, so called microbiome is highly regulated microbial society which development is positively regulated by breast feeding. Deregulation of gut microbiome is followed by the failure of both mucosal and systemic immunity regulations leading to the development of immunopathology. Gut microbiome is positively modulated by prebiotics and probiotics. It is possible to influence positively the development of IgE mediated allergies by the administration of probiotics prenatally and during early postnatal period of life.

Keywords: mucosal imunity, microbiome, prebiotics, probiotics, allergy.