Pediatria pre prax 2/2017

Novinky v léčbě zánětlivých střevních onemocnění u dětí

MUDr. Katarína Mitrová, Ph.D.

Zánětlivá střevní onemocnění, ke kterým řadíme Crohnovu nemoc a ulcerózní kolitidu, mohou negativně ovlivňovat zdravý vývoj i kvalitu života dítěte. Nízký věk v době diagnózy bývá spojen se závažnějším průběhem onemocnění a vyšší mírou komplikací. Díky správně indikované a časné léčbě lze předejít strukturálním a nezvratným změnám střeva.

Kľúčové slová: Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida, enterální výživa, imunosupresiva, biologická terapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

News in treatment of inflammatory bowel diseases in children

Inflammatory bowel diseases, which include Crohn’s disease and ulcerative colitis, can negatively affect child development and quality of life. Early age at diagnosis is associated with more severe disease course and higher complication rate. Appropriate and early treatment can prevent structural and irreversible changes of intestine.

Keywords: Crohn’s disease, ulcerative colitis, enteral nutrition, immunomodulators, biologic treatment