Pediatria pre prax 2/2010

Nové odporúčania pre výživu dojčiat

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Iveta Čierna, PhD.

Autori v článku uvádzajú nové pohľady na komplementárnu výživu u dojčiat a batoliat. Dôraz sa kladie na význam jednotlivých živín potrebných pre vývoj dojčaťa a čas zavádzania doplnkovej výživy. Nové odporúčania boli formulované Európskou spoločnosťou pre detskú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu (ESPGHAN) a boli publikované v roku 2008. Vychádzajú z poznatkov fyziológie dojčiat, vývoja a dozrievania jednotlivých orgánov a ich funkcií.

Kľúčové slová: dojčenská výživa, dojčenie, mliečne formule, lepok, celiakia, kravské mlieko, potravinové alergény.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New recommendations for complementary feeding in infants

Authors summarize new aspects of complementary feeding in healthy infants; put the accent on significance of useful nutrients and the timing of their introduction. New recommendations were formulated by European Society of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) and published in 2008. They are based on knowledge of infant physiology, development and maturation of organs and their functions.

Keywords: infant nutrition, breast feeding, milk formulas, gluten, coeliac disease, cow’s milk, food allergens.