Pediatria pre prax 1/2006

Nové indikace k léčbě růstovým hormonem u dětí v České republice

doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D. a kol.

V České republice patří mezi indikace léčby růstovým hormonem u dětí deficit růstového hormonu (zhruba od 70. let minulého století), Turnerův syndrom (od roku 1992), růstové selhání u chronické renální insuficience (od roku 1995), syndrom Prader-Willi (od roku 2001) a postnatální růstové selhání navazující na intrauterinní růstovou retardaci (od roku 2003). K 1. lednu 2006 je v České republice léčeno růstovým hormonem ve 13 centrech celkem 922 dětí a dospívajících. Z nich byl u 537 prokázán deficit růstového hormonu, u 159 dívek Turnerův syndrom, 28 dětí trpělo chronickou renální insuficiencí, 35 dětí syndromem Prader-Willi a 163 postnatálním růstovým selháním navazujícím na intrauterinní růstovou retardaci.

Kľúčové slová: léčba růstovým hormonem, nové indikace, deficit růstového hormonu, Turnerův syndrom, chronická renální insuficience, syndrom Prader-Willi, intrauterinní růstová retardace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NEW PAEDIATRIC INDICATIONS FOR GROWTH HORMONE THERAPY IN CZECH REPUBLIC

The current paediatric indications for growth hormone therapy in the Czech Republic include (growth hormone deficiency since 70thies years of 20ies century), Turner syndrome (since 1992), growth failure in subjects with chronic renal insufficiency (since 1995), Prader-Willi syndrome (since 2001) and postnatal growth failure following the intrauterine growth retardation (since 2003). As for January 1st, 2006, 922 children have been treated in 13 centres. Of these, growth hormone deficiency was proved in 537, Turner syndrome in 159 girls, chronic renal insufficiency in 28 children, Prader-Willi syndrome in 35 and postnatal growth failure following the intrauterine growth retardation in 163.

Keywords: growth hormone therapy, new indications, growth hormone deficiency, Turner syndrome, chronic renal insufficiency, Prader- -Willi syndrome, intrauterine growth retardation.