Pediatria pre prax 2/2012

Nehnisavé neuroinfekcie v ambulancii pediatra

doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.

Aseptická meningitída je zápalový proces na meningoch a je zvyčajne spôsobený rôznymi etiologickými agensami. V mozgomiechovom moku je charakteristický nález prevažne monocytovej pleocytózy, so zvýšenými hodnotami bielkovín a neprítomnosťou mikroorganizmov pri kultivačnom vyšetrení. Obyčajne ide o „self-limitované“ ochorenie. Napriek tomu, priebeh ochorenia môže byt závažný, protrahovaný a môže viesť k psychomotorickému postihnutiu a smrti.

Kľúčové slová: serózna meningitída, etiológia, mozgomiechový mok, postinfekčné postihnutie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nonsuppurative neuroinfections in pediatric practice

Aseptic meningitis is an inflamatory process of meninges, and is usualy caused by many different etiologic factors. The cereberospinal fluid is characterized by monocytal pleocytosis, increased protein, and the absence of microorganism on routine culture. Usualy, the illneses are self-limited. However, the resulting diseases may be severe, protracted and may lead to psychomotoric damage and death.

Keywords: aseptic meningitis, etiology, cerebrospinal fluid, postinfective damage.