Pediatria pre prax 4/2009

Neepileptické záchvaty u detí

doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc., MUDr. Miriam Kolníková

V prehľadnom článku autori uvádzajú najčastejšie formy neepileptických záchvatov u detí, ktoré svojou pestrou symptomatológiou imitujú epileptické záchvaty. V závislosti od veku popisujú tremor, spánkový myoklonus, úľakové a dystonické reakcie u novorodenca, afektívne respiračné záchvaty a benígne paroxyzmálne vertigo u batoliat, synkopy, psychogénne záchvaty a parasomnie v školskom a adolescentnom veku. Poznanie symptomatológie neepileptických záchvatov je podmienkou správnej diferenciálnej diagnózy a ich odlíšenie od prognosticky nepriaznivejších epileptických záchvatov.

Kľúčové slová: neepileptické záchvaty, diferenciálna diagnóza, afektívne respiračné záchvaty, synkopy, parasomnie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Non-epileptic seizures in children

Authors present the most common forms of non-epileptic seizures in children that mimic epileptic seizure due to wide spectrum of symptoms. There are described in dependency to age tremor, sleep myoclonus, startle and dystonic reaction in newborns, affective breath-holding spells and benign paroxysmal vertigo in infants, syncopes, psychogenic seizures and parasomnias in school children and adolescents. Understanding of non-epileptic seizures symptoms is a key condition for accurate differential diagnosis and for distinguishing of them from the prognostic worse epileptic seizures.

Keywords: non-epileptic seizures, differential diagnosis, affective breath-holding spells, parasomnias.