Pediatria pre prax 1/2024

Nadácia Spolu s odvahou

Katarína Turčanová

V súčasnosti sa lekári často stretávajú s rodinami, ktoré čelia výzvam spojeným s vážnymi ochoreniami svojich detí. Kým sa lekári sústredia na liečbu malých pacientov, v nadácii Spolu s odvahou robia všetko pre to, aby deťom priniesli prostredníctvom svojich programov hlavne liečivý smiech. Ich programy pomáhajú zvládnuť duševné výzvy fyzických ochorení.

Nadácia Spolu s odvahou

V súčasnosti sa lekári často stretávajú s rodinami, ktoré čelia výzvam spojeným s vážnymi ochoreniami svojich detí. Kým sa lekári sústredia na liečbu malých pacientov, v nadácii Spolu s odvahou robia všetko pre to, aby deťom priniesli prostredníctvom svojich programov hlavne liečivý smiech. Ich programy pomáhajú zvládnuť duševné výzvy fyzických ochorení.