Pediatria pre prax 2/2009

Multidisciplinárna koordinovaná starostlivosť o deti s defektami neurálnej rúry

doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc., MUDr. Karin Viestová, MUDr. Lucia Šabová, MUDr. František Horn, PhD., MUDr. Vladimír Polák, CSc., MUDr. Pavol Bartoň, doc. MUDr. Milan Kokavec, CSc.

Defekty neurálnej rúry (NTD) sú vrodené vývojové chyby centrálneho nervového systému. V medicínskej i laickej verejnosti je v ich pomenovaní rozšírenejší termín spina bifida. Prehľad uvádza princípy koordinovanej multidisciplinárnej starostlivosti o deti s NTD v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave.

Kľúčové slová: multidisciplinárna starostlivosť, defekty neurálnej rúry (NTD), spina bifida.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Coordinated multidisciplinary care of the patients with neural tube defects

Neural tube defects (NTDs) are congenital anomalies of the central nervous system. In their terminology they are widely known as spina bifida among medical and laic community. The review shows principles of coordinated multidisciplinary care of the patients with NTDs in University Children´s Hospital in Bratislava.

Keywords: multidisciplinary care, neural tube defects (NTDs), spina bifida.