Pediatria pre prax 4/2016

Môžu klinické príznaky gastroenterologického traktu maskovať život ohrozujúci stav?

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Edit Rajzák, doc. MUDr. Ľudmila Košťálová CSc., MUDr. Eva Bereczková, MUC. Réka Rajzák

Výskyt klinických príznakov v pediatrickej praxi ako nauzea, vracanie, nechutenstvo, hnačky, bolesti brucha všeobecne pripisujeme chorobám tráviaceho traktu. V tomto článku opisujeme kazuistiku 9-ročného chlapca, ktorý v priebehu 2 mesiacov bol opakovane ambulantne ošetrený pre nauzeu a vracanie. Počas tejto periódy – 2 mesiacov – došlo k celkovému zhoršeniu jeho klinického stavu. Prvýkrát bol hospitalizovaný pre dyspeptický syndróm, po rehydratačnej a symtomatickej liečbe sa rýchlo zotavil. Dva mesiace po prvej hospitalizácii bol prijatý pre celkové zhoršenie klinického stavu , keď okrem vracania mal zvýšenú únavu, úbytok na hmotnosti, zmeny psychického stavu a nadmerné solenie stravy. Po dôkladnej anamnéze, po zhrnutí klinických príznakov, po vyhodnotení laboratórnych parametrov sme stav uzavreli ako Addisonovu chorobu.

Kľúčové slová: autoimunitný polyglandulárny syndróm (APS), Addisonova choroba, celiakia, autoimunitná tyreoiditída

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Could clinical symptoms of the gastrointestinal tract disguise a life threatening condition?

In paediatric practice encountering symptoms such as nausea, vomiting, lack of appetite, diarrhoea, abdominal pain are generally associated with and credited to maladies of the gastrointestinal tract. This paper focuses on a case study of a nine-year-old boy tracing the causal background of his deteriorating condition. Within a period of two months he was admitted twice for ambulatory treatment of nausea and vomiting. First he was hospitalized for impaired digestion, however upon symptomatic treatment and rehydration he quickly recovered. Two months following his first hospitalization, he was yet again admitted for aggravated albeit similar and additional symptoms such as fatigue, weight loss, emotional instability and an excessive use of salt. Given the thoroughly assessed anamnesis and study of his clinical symptoms along with the laboratory results, our team’s assumption of Addison’s disease had been confirmed.

Keywords: autoimmune polyglandular syndrome, Addison´s disease, celiac disease, autoimmune thyreoiditis