Pediatria pre prax 2/2024

Mezenterická cysta u 6-ročného dieťaťa – kazuistika

MUDr. Adam Hochel, PhD., MPH, doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD., MUDr. Jana Doboszová, MPH, MUDr. Eva Bačinská, MUDr. Zuzana Cigániková

Cysty mezentéria sú pomerne raritnou diagnózou. Najčastejšie sa vyskytujú na tenkom čreve. Väčšinou ide o vrodené malformácie či vrodený základ tejto abnormality, preto sa častejšie zachytia v detskom veku, s prezentáciou rôznych viac alebo menej akútnych príznakov. Autori referujú prípad 6-ročnej pacientky liečenej vo FNsP Žilina pre recidivujúce bolesti brucha, s následným nálezom cystického útvaru v brušnej dutine na MR. Laparoskopicky sa potvrdila diagnóza mezenterickej cysty, ktorá bola neskôr resekovaná s priľahlým tenkým črevom a end-to-end anastomózou pomocou minilaparotómie. Pooperačný priebeh bol bez komplikácií.

Kľúčové slová: cysta mezentéria, recidivujúca bolesť brucha, laparoskopicky asistovaná resekcia cysty

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Pediatria pre prax. Objednať časopis

Mesenteric cyst in 6-year-old girl – case report

Mesenteric cysts are rare diagnosis. They are mainly situated on small bowel. In general, mesenterial cysts are inborn or inborn based abnormalities, that is why the diagnosis is made in childhood or infancy with clinical presentation of acute abdomen. Authors refer a case study of 6-year-old girl treated in Žilina Faculty Hospital because of recurrent abdominal pain and MR finding of cystic mass. The mesenteric cyst was confirmed by laparoscopic approach and resection of cyst with adjacent small bowel was performed by minilaparotomy. Postoperative course was uneventful.

Keywords: mesenteric cyst, recurrent abdominal pain in childhood, laparoscopic assisted cyst resection