Pediatria pre prax 4/2010

Mateřské mléko jako zdroj bakterií s potencionálně probiotickými účinky

MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

Probiotika a bioterapeutická agens jsou definována jako živé mikroorganizmy, které po požití modifikují složení střevní mikroflóry člověka a přinášejí mu tím zdravotní prospěch. V posledních několika letech jsou tyto mikroorganizmy předmětem velkého medicínského zájmu. Na počátku 21. století se objevily první vědecké práce zkoumající potencionální probiotické vlastnosti bakteriálních kmenů izolovaných z mateřského mléka. Složení střevní mikroflóry je závislé primárně na osídlení střeva bezprostředně po porodu, jehož zdrojem může být vaginální sliznice, střevní mikroflóra matky, nemocniční prostředí porodnice a pravděpodobně i bakterie přítomné v mateřském mléce matky. Vzhledem k tomu, že mateřské mléko je zlatým standardem pro výživu kojence a tedy i vývoj kojeneckých formulí, je klíčové objasnění úlohy bakterií přítomných v mateřském mléce a jejich vztahu k prebiotickým oligosacharidům. Autor přehledného článku shrnuje některé moderní poznatky o probioticích a jejich potencionálním výskytu v mateřském mléce člověka.

Kľúčové slová: mateřské mléko, probiotika, prebiotika, kolonizace, bakterie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Breast milk as a source of bacteria with potentially probiotic effects

Probiotics and biotherapeutic agents are defined as live microorganisms that, following ingestion, modify the composition of the human intestinal microflora, thus bringing health benefits. In several recent years, these microorganisms have been the subject of major medical interest. In early twenty-first century, initial scientific papers appeared concerning possible probiotic potential of bacterial strains isolated from breast milk. The composition of the intestinal microflora is primarily dependent on intestinal colonization immediately after birth the sources of which may be the vaginal mucosa, maternal intestinal microflora, hospital-like environment of the maternity unit and, possibly, the bacteria present in maternal breast milk. Given the fact that breast milk is the gold standard for infant nutrition and the development of infant formulae, it is essential to elucidate the role of bacteria present in human breast milk and their relationship to prebiotic oligosaccharides. The author summarizes some up-to-date knowledge on probiotics and their potential occurrence in human breast milk.

Keywords: breast milk, probiotics, prebiotics, colonization, bacteria.