Pediatria pre prax 5/2007

LIEČBA INFEKCIÍ DOLNÝCH DÝCHACÍCH CIEST U DETÍ

MUDr. Anna Feketeová

Infekcie dolných dýchacích ciest patria k najčastejším infekciám v detskom veku. Hoci sa s ich diagnostikou a liečbou stretávame každodenne, je potrebné pravidelne aktualizovať zaužívané diagnostické a terapeutické postupy v svetle nových poznatkov nadobudnutých z multicentrických štúdií. Infekcie dolných dýchacích ciest sú celosvetovo najčastejším dôvodom pre hospitalizáciu detí počas prvých troch rokoch života a pneumónia je v tomto období detského veku aj najčastejšou príčinou mortality. Zvyšujúci sa počet imunokompromitovaných pacientov, nedonosených detí či multirezistentných bakteriálnych kmeňov, nových vírusových druhov ako aj zvýšená spotreba antibiotík, prinášajú vzplanutie nových a závažných netypických klinických obrazov. Pridružené život ohrozujúce komplikácie a perakútne priebehy vedú k nárastu počtu neodkladných hospitalizácií. Najčastejším kauzálnym bakteriálnym patogénom infekcií dolných dýchacích ciest stále ostáva Streptococcus pneumoniae, preto sa očakáva, že zavedenie nového očkovania heptavalentnou konjugovanou pneumokokovou vakcínou na Slovensku povedie k zníženiu počtu ich hospitalizácií.

Kľúčové slová: infekcie dolných dýchacích ciest, bronchopneumónia, tracheitída, bronchitída, bronchiolitída.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TREATMENT OF LOWER RESPIRATORY TRACT INFECTIONS

Lower respiratory tract infections (LRTIs) are the most frequent infections in children. Diagnostic and treatment is mostly clear, but we have to reevaluate our diagnostic a terapeutic advances according new meta-analysis. LRTIs are the most important global cause of hospitalisation and death in children under 3 years of age. Because of increasing number of immunocompromised and immatured children with multiresistent bacterial species, new viruses, new atypical clinical picture with lifethreating complications and very quickly acute course, increases rates of hospitalisation. Streptococcus pneumoniae is the most common cause, therefore routine infant immunisation with seven-valent pneumococcal conjugate vaccine /PCV7) in Slovakia subsequent to the reduction in pneumonia admissions in children.

Keywords: lower respiratory tract infections, pneumonia, tracheitis, bronchitis, bronchiolitis.