Pediatria pre prax 3/2016

Kontaktní alergie v dětství a v dospívání

MUDr. Helena Michalíková

Alergická kontaktní dermatitida (ACD) je zánětlivé kožní onemocnění (opožděný typ hypersenzitivní reakce, zprostředkovaný hapten--specifickými T buňkami). Látky, které jsou příčinou ACD, se označují jako hapteny. Hapteny aktivují nespecifickou i specifickou imunitu a tím vzniká kožní zánět. V poslední době v dětské populaci narůstá výskyt ACD. Kožními projevy ACD jsou svědivá ekzematózní ložiska v místech kontaktu s alergenem. Nejdůležitější pro správnou diagnózu jsou epikutánní testy. Testované látky mohou mít u dětí i dospě-lých stejnou koncentraci. Nejčastějšími uváděnými alergeny v dětském věku jsou nikl a další kovy, lokální léčiva, parfemace, konzervační látky a pryž (thyomersal). Vztah mezi ACD a atopickou dermatitidou je velmi diskutován, ale nejsou jednotné názory. V léčbě je třeba se vyvarovat dalšího kontaktu s alergenem, kožní projevy se léčí lokálními kortikosteroidy.

Kľúčové slová: kontaktní alergická dermatitida, hapten, T buňky, epikutánní testy, nikl

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Contact allergy in children and teenagers

Allergic contact dermatitis (ACD) is an inflammatory skin disease (delayed type hypersenzitivity reaction, mediated by hapten-specific T cells). Substances responsible for the reaction are called haptens. Haptens induce skin inflammation through activation of both innate and acquired specific imunity. In children, the incidence of ACD appears to be on the increase recently. The clinical features of allergic contact dermatitis are itchy eczematous lesions usually at skin sites that have come into contact with alergen. The most important for the right diagnosis is epicutaneous patch testing. Children and adults can be tested with equal concentration of patch test allergens. The most common allergens are reported to be nickel and other metals, topical medicaments, fragrances, preservatives and ruber (thiomersal). The relationship between contact sensitization and atopic dermatitis has been widely discussed but only conflicting data have been reported. The avoidance of the offending allergens is very important. Topical corticosteroids are the common treatment.

Keywords: allergic contact dermatitis, hapten, T cells, epicutaneous patch tests, nickel