Pediatria pre prax 2/2007

KONGENITÁLNÍ INFEKCE – SOUČASNÝ STAV

doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

Mezi kongenitální zahrnujeme infekce vzniklé intrauterinně nebo perinatálně. Předmětem tohoto přehledového článku jsou především ty kongenitální infekce, které mají význam pro klinickou praxi v oblasti střední Evropy. Jen okrajově se zmíníme o nejdůležitějších kongenitálních infekcích, které mohou postihnout plody žen-cestovatelek.

Kľúčové slová: Borrelia burgdorferi, lymeská borrelióza, streptokoky skupiny B, umělé ukončení těhotenství.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CONGENITAL INFECTIONS – CURRENT STAGE

Congenital infection includes intrauterine or perinatal infection. The topic of this review article is infections important for the region of central Europe. We mention only briefly the most important foetal infections of females-travellers.

Keywords: Borrelia burgdorferi, Lyme borreliosis, streptococci of group B, the artificial interruption of pregnancy.