Pediatria pre prax 4/2021

Kojenecké koliky a možnosti jejich terapeutického ovlivnění

MUDr. Nabil El-Lababidi

Kojenecké koliky (KK) jsou častou, funkční gastrointestinální poruchou v novorozeneckém a kojeneckém věku. KK postihují až 40 % kojenců a obvykle spontánně ustoupí mezi 10.–12. týdnem života. Při vyšetření dítěte s KK je zapotřebí cíleně hledat červené praporky, které by mohly svědčit pro organickou příčinu obtíží. Terapie KK je založena zejména na edukaci a uklidnění rodičů. V některých případech může mít efekt redukce příjmu potenciálních alergenů. Dle dostupných dat se zdá, že probiotika s obsahem Lactobacillus reuteri DSM 17938 vedou u plně kojených dětí k redukci délky pláče o téměř 50 minut v porovnání s placebem. Slibným se zdá i efekt probiotik s obsahem Bifidobacterium breve B036 a B632 a některých synbiotických směsí. Jsou však nutné další studie k verifikaci účinnosti probiotik i synbiotik.

Kľúčové slová: kojenecké koliky, funkční gastrointestinální poruchy, střevní mikrobiota a dysbióza, edukace, probiotika, synbiotika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Infantile colic and the possibilities of their therapeutic influencing

Infantile colic (IC) is a common, functional gastrointestinal disorder in the newborn and infant period. IC affects up to 40 % of infants and usually wanes between the 10th and 12th week of age. While examing a child with IC, red flags pointing at a possible underlying organic cause should be sought. Parenteral education and reassurance are the cornerstones in IC treatment. Reduction of potential dietary allergens can have a positive effect in select cases. Based on available data, it would seem that, in fully breast-fed babies, probiotics with Lactobacillus reuteri DSM 17938 can reduce crying time by almost 50 minutes. Probiotics with Bifidobacterium breve B036 and B632 and some synbiotic mixtures also seem to have a promising effect. However, further studies are required for verification of the efficacy of both probiotics and synbiotics.

Keywords: infantile colic, functional gastrointestinal disorders, gut microbiota and dysbiosis, education, probiotics, synbiotics