Pediatria pre prax 4/2006

Klíšťová meningoencefalitida a jiné svízele způsobené klíšťaty

MUDr. Zuzana Blechová

Klíšťata jsou celosvětově významnými přenašeči virových i bakteriálních onemocnění. Z epidemiologického hlediska je Česká republika na druhém místě v Evropě v počtu hlášených klíšťových meningoencefalitid, ročně je zde zaznamenáno 500–700 případů. V dětském věku je její průběh většinou nezávažný. Infekci lze účinně předcházet vakcinací. Lymeská borrelióza se u dětí může projevit pouze paretickým postižením n. facialis. Důležité je správně indikovat antibiotickou léčbu vzhledem k častým nespecifickým sérologickým nálezům bez klinického korelátu. Článek upozorňuje také na další, méně obvyklé nákazy přenášené klíšťaty, které by mohly být do ČR případně importovány.

Kľúčové slová: klíště, klíšťová meningoencefalitida, lymeská borrelióza, vakcinace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TICK-BORNE ENCEPHALITIS AND THE OTHERS PROBLEMS CAUSED BY TICKS

All over the world ticks represent major way of transmission viral and bacterial diseases. In the epidemiological records, Czech republic reports the second highest rate of the tick-born encephalitis within Europe, 500–700 cases each year. When the infection occurs in childhood, its clinical picture is mostly not serious. Vaccination prevents infections effectively. Lyme disease of children can show only as a palse n. facialis. Crucial is the correct indication of antibiotic treatment because the serologic findings are often unspecific and without clinical corelation. This article stresses also other rare tick–spread infections that can be potentially imported to the Czech republic.

Keywords: tick, tick-born encephalitis, Lyme disease, vaccination.