Pediatria pre prax 5/2021

Klíšťová encefalitida a očkování

RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D., MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D., doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

Klíšťová encefalitida je febrilní zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému. Průběh je u pacientů variabilní, od mírného průběhu po závažnou formu spojenou s meningitidou, meningoencefalitidou atd. Závažnost onemocnění stoupá s věkem. V pediatrické populaci je v porovnání s dospělými častější infekce se subklinickým či lehčím průběhem a dlouhodobé zdravotní následky jsou poměrně vzácné. Avšak diagnózu může činit obtížnější to, že klíšťová encefalitida může imitovat běžná onemocnění u dětí. Původcem je virus klíšťové encefalitidy z čeledi Flaviviridae, jehož přenašečem je v ČR hojně se vyskytující klíště obecné. Přestože je dostupné očkování proti klíšťové encefalitidě, proočkovanost obyvatel v ČR zůstává nízká, což je nežádoucí stav, spojený s dalekosáhlými medicínskými, psychosociálními i ekonomickými dopady.

Kľúčové slová: klíšťová encefalitida, klíště obecné, vakcinace

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Tick-borne encephalitis and vaccination

Tick-borne encephalitis is an inflammatory disease of the central nervous system. The course of the disease is variable in patients, from a mild course to a severe form associated with meningitis, meningoencephalitis etc. The severity of the disease increases with age. In pediatric population, infections with a subclinical or milder course are more common compared to adults. Long-term health consequences are relatively rare. However, diagnosis is complicated by the fact that tick-borne encephalitis may mimic common diseases in children. The causative agent of the tick-borne encephalitis is a virus from the Flaviviridae family, Ixodes ricinus ticks are the main vector of this virus in the Czech Republic. Although vaccination against tick-borne encephalitis is available, vaccination coverage in the Czech Republic remains low, which is an undesirable condition associated with far-reaching medical, psychosocial and economic impacts.

Keywords: tick-borne encephalitis, sheep tick, vaccination