Pediatria pre prax 5/2008

Intraoseálny prístup – praktické porovnanie dvoch typov pediatrických intraoseálnych ihiel

doc. MUDr. Karol Králinský, PhD., mim. prof., MUDr. Oliver Petrík, Bc. František Genšor, Elena Adamecká, Mgr. Eva Balogová, PhDr. Milan Beňačka, PhD., Mgr. Mária Gréčová

Autori prezentujú štúdiu zameranú na použitie dvoch intraoseálnych (i.o.) pediatrických systémov na prasačom modely. Po adekvátnej inštruktáži 10-tich vyžrebovaných respondentov – pediatrov/neonatológov, účastníkov APLS kurzu, zavádzalo za štandardných podmienok v dvoch sériách 2-krát vyššie uvedené ihly. Ani jeden z účastníkov štúdie nemal praktické skúsenosti s intraoseálnym prístupom. Hodnotená bola úspešnosť inzercie, meraný bol čas. Analyzované bolo prípadné neúspešné zavedenie intraoseálnej ihly. Prezentovaná štúdia potvrdila vysokú úspešnosť zavedenia intraoseálnej ihly (75 – 90 %) s maximom 90 % v druhej sérii pri použití BIG systému. U obidvoch systémov sa v druhej sérii zlepšilo percento úspešnosti a výrazne sa zlepšil aj čas zavedenie i.o. ihly.

Kľúčové slová: urgentná situácia, deti, intraoseálna aplikácia liekov, BIG, PBMN

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

INTRAOSEAL ACCESS – PRACTICAL COMPARISON OF TWO TYPES OF PEDIATRIC INTRAOSEAL NEEDLES

The authors present a study that focuses on the use of two intraosseous pediatric infusion systems on an experimental pig model. After an appropriate training, ten paediatricians/neonatologists of all participants in the APLS course were chosen by ballot. They inserted the above mentioned needles twice in two series under standard conditions. None of them had had any practical experience with intraosseous access. The assessment depended on whether the insertion was successful or not. The time was measured as well.A possible incorrect insertion of the intraosseous needle was analysed subsequently.This study confirmed a high success rate of the BIG system in intraosseous insertion (75 – 90 %) with its top in the second series. Both systems showed an improvement of the success rate and noticeable shortening of insertion time in the second series.

Keywords: emergency conditions, children, intraosseous drug administration, BIG system, PBMN system