Pediatria pre prax 6/2007

INFEKČNÍ KOMPLIKACE PO PORANĚNÍ ZVÍŘATY

doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc., MUDr. Věra Štruncová

K poranění zvířaty dochází poměrně často. Naprostá většina z nich sice není hlášena, přesto epidemiologové v České republice evidují na 2–4 tisíce poranění zvířetem ročně. Při poranění může být rána infikována, což může být klinicky významné zejména u osob s poruchami imunity. Poranění zvířetem vyžaduje řádné ošetření, kontrolu očkování proti tetanu a často i antibiotickou profylaxi nebo léčbu.

Kľúčové slová: poranění, pokousání, zvíře, infekce rány, Pasteurella, bakteriální kontaminace, antibiotická léčba, profylaxe vztekliny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

INFECTIONS AFTER ANIMAL INJURIES

The animal injuries are frequent occasions. The epidemiologists in the Czech Republic register 2 to 4 thousands injuries annually, but bigger part of them are not reported at all. The wound contamination by animals´ oral-microflora can be clinically important especially in immunocompromised persons. Animal wounds require careful dressing, tetanus vaccination check-up and often also antibiotic prophylaxis or treatment.

Keywords: injury, bite, animal, wound infection, Pasteurella, bacterial contamination, antibiotic treatment, rabies prophylactics.