Pediatria pre prax 1/2014

Infekčné ochorenia sprevádzané exantémom

MUDr. Klára Martinásková, PhD., MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.

Mnohé infekčné ochorenia sú sprevádzané exantémom a sú často diagnostickým problémom v praxi dermatológa aj lekárov prvého kontaktu. Sú spôsobené vírusmi aj baktériami a často sa mylne považujú za exantém liekového pôvodu. V mnohých prípadoch sú primárnym prejavom a pri správnej diagnostike nás vedú k správnej liečbe. Spoznanie exantému infekčnej etiológie je v praxi veľmi dôležité. Vzhľadom na rozsiahlosť problematiky uvádzame aktuálny pohľad na infekčné ochorenia sprevádzané exantémom v našich endemických podmienkach po zohľadnení epidemiologických faktorov, sezónnosti, kontagiozity aj vakcinácie.

Kľúčové slová: exantém, vírusové ochorenia, infekčné exantémy, klinická manifestácia, diagnostika, prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Infectious exanthematic diseases

Several infectious exanthematic diseases are common diagnostic challenge in practice of dermatologists and primary care physicians. Infectious exanthemas are caused by viruses and bacterial agents and frequently are missed detected as medical evaluation. Infectious eruptions may be the first manifestation of disorder and prompt diagnosis may dictate correct treatment. Recognition of infectious exanthema is very important in practice of physicians. Because of wide problematic of these exanthemas we present actually infectious exanthemas according endemic reason, situation of epidemiology, contagiousness and vaccinations

Keywords: exanthema, viral disease, infectious exanthema, clinical manifestation, diagnostics, prevention.