Pediatria pre prax 5/2013

Indikácie na tonzilektómiu a tonzilotómiu v detskom veku

MUDr. Alena Staníková, PhD., MUDr. Lucia Majáková, MUDr. Samuel Kunzo

Tonzilektómia (TE), chirurgické odstránenie tkaniva podnebných mandlí, je jedným z najstarších chirurgických zákrokov v ORL oblasti a taktiež jedným z najčastejších výkonov v celkovej anestézii u detí. Dve najčastejšie indikácie tonzilektómie u detí sú obštrukcia dýchania zapríčinená zväčšením tkaniva podnebných tonzíl (často spojená s hypertrofiou adenoidného tkaniva), rekurentné a chronické tonzilitídy (12). Ku komplikáciám operačného výkonu patrí predovšetkým pooperačné krvácanie, ktoré sa vyskytuje približne do 20 %, bolesť, problémy s príjmom per os a u detí do 6 rokov aj strata imunokompetentného lymfatického tkaniva (15). Aj kvôli týmto komplikáciám sa v posledných rokoch celosvetovo pozoruje trend návratu k tonzilotómii (TT), čiastočnému odstráneniu tkaniva tonzíl, ktorá ako ukazujú mnohé štúdie, zahŕňa nižšie riziko pooperačného krvácania, kratší čas rekonvalescencie a menšiu bolestivosť po výkone (2). Indikácie na TE a TT však nie sú striktne stanovené a na Slovensku aj v zahraničí sa uznávané kritériá medzi odborníkmi líšia. Na tonzilektómiu existujú viaceré indikácie, tonzilotómia je však vyhradená pre prípady hypertrofie krčných mandlí u malých detí spôsobujúcej chrápenie a poruchu spánku bez chronickej bakteriálnej tonzilitídy v anamnéze (8).

Kľúčové slová: tonzilektómia, tonzilotómia, OSAS, rekurentná tonzilitída, chronická tonzilitída, deti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The indications for tonsillectomy and tonsillotomy in children

Tonsillectomy, surgical removal of palatine tonsils, is one of the oldest surgical procedure in otorhinolaryngology as well as one of the most common operations under general anesthesia in children. Two most common indications for tonsillectomy in children are obstruction of breathing caused by (adeno)tonsillar hypertrophy and recurrent or chronic tonsillitis (12). The complications of the surgery are mainly postoperative bleeding, present in approximately 20%, pain, problematic oral intake and in children under 6 years also loss of immunocompetent lymphatic tissue (15). According to multiple studies, tonsillotomy, partial removal of tonsillar tissue, is associated with less postoperative bleeding and pain as well as shorter recovery period (2). Opinions about Indications for tonsillectomy and tonsillotomy differ among Slovak and foreign experts. Multiple indications for tonsillectomy exist, but tonsillotomy should be reserved for small children with tonsillar hypertrophy causing snoring and disordered sleep without history of chronic bacterial tonsillitis (8).

Keywords: tonsillectomy, tonsillotomy, OSAS, recurent tonsillitis, chronic tonsillitis, children.