Pediatria pre prax 2/2014

Indikácie na adenotómiu

MUDr. Alena Staníková, PhD.

Adenoidné vegetácie (AV) sa vyskytujú často u detí predškolského veku. Najčastejšími príznakmi AV sú príznaky obštrukčné, alebo sa prejavujú ako fokálna infekcia. Najčastejšou indikáciou na adenotómiu je trvalá nepriechodnosť nosa, výtok z nosa, chrápanie, porucha sluchu prevodového typu, opakované otitídy, recidivujúce infekcie horných a dolných dýchacích orgánov a sleep apnoe syndróm. Liečba AV je chirurgické odstránenie hypertroficky zmeneného lymfatického tkaniva nosohltana – adenotómia. Adenotómia so zrakovou endoskopickou kontrolou je metódou voľby pre dokonalé a kompletné odstránenie lymfatického tkaniva nosohltana, čo má za následok zníženie frekvencií ochorení, úpravu sluchu a zlepšenie dýchania cez nos.

Kľúčové slová: endoskopická adenotómia, adenoidné vegetácie, indikácie na adenotómiu, recidivujúce respiračné infekcie, stredoušný zápal, deti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Indication to adenoidectomy

Adenoid vegetation (AV) occurs frequently in children of preschool age. The most common symptoms are caused by mechanical and obstructive reasons or appears as focal infection. The most common indication for adenoidectomy is permanent obstruction of the nose, runny nose, snoring, hearing loss, recurrent otitis, recurrent infections of the upper and lower respiratory tract and sleep apnea syndrome. The treatment is surgical removal of hypertrophic lymphoid tissue from the nasopharynx – adenoidectomy. Adenoidectomy under endoscopic visual control provides background to perfect and complete removal of the lymphatic tissue of the nasopharynx. The result is improving of hearing and unobstructed breathing through the nose.

Keywords: endoscopic adenoidectomy, adenoid vegetation, indication to adenoidectomy, reccurent respiratory diseases, otitis media, children.