Pediatria pre prax 5/2010

Imunomodulační léčba v pediatrii

doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Autor charakterizuje pojem imunomodulační léčba a vysvětluje pojmy blízké nebo často suplující toto velmi obecné označení. Následně se zaměřuje na definici a základní principy léčby recidivujících infekcí dýchacích cest, u kterých se v pediatrické klinické praxi nejčastěji používá imunomodulační léčba. Podrobně se zaměřuje na imunomodulátory bakteriálního původu. Charakterizuje složení a způsob podání přípravků, které jsou v současné době na našem trhu, popisuje novinky v poznání mechanizmu jejich účinku a komentuje některé speciální situace v souvislosti s jejich použitím – léčbu antibiotiky, řádné očkování dětí, riziko autoimunitních onemocnění.

Kľúčové slová: imunomodulace, imunosubstituce, imunostimulace, recidivující infekce.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Immunomodulation therapy in pediatrics

The author characterizes the term immunomodulation therapy and explains related terms or those often used instead of this very general term. Next, he focuses on the definition and basic principles of treatment of recurrent respiratory infections for which immunomodulation therapy is most commonly used in paediatric clinical practice. Immunomodulators of bacterial origin are dealt with in detail. The author characterizes the composition and route of administration of medications currently available in the market in the Czech Republic, describes new developments in understanding the mechanism of their action and comments on some specific situations related to their use – antibiotic therapy, routine vaccination of children or the risk of autoimmune diseases.

Keywords: immunomodulation, immunosubstitution, immunostimulation, recurrent infection.