Pediatria pre prax 4/2013

Hypersenzitivita na β-laktámové antibiotiká v detskom veku a možnosti jej diagnostiky

MUDr. Zuzana Abaffyová, MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.

Alergia na β-laktámové antibiotiká sa prejavuje rôznymi klinickými príznakmi, často závažnými. Podobne ako v dospelom veku sa aj u detí často nadhodnocuje a nesprávne interpretuje. Diagnostika je náročná. Liekové alergické reakcie by mali byť systematicky čo najsprávnejšie diagnostikované na základe odporúčaní s cieľom zabrániť falošným výsledkom a následnému iracionálnemu predpisovaniu nevhodnej antibiotickej liečby. V článku sa uvádzajú súčasné diagnostické možnosti alergie na β-laktámové antibiotiká.

Kľúčové slová: lieková alergia, diagnostika alergie na antibiotiká in vivo a in vitro, β-laktámové antibiotiká.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hypersensitivity to β-lactam antibiotics in children and its diagnostic possibilities

Drug induced hypersensitivity reactions to β-lactams are presented by different clinical symptoms and may be harmful. Evaluation of allergic reactions to drugs is difficult. Allergy reactions should be systematically evaluated and managed according to guidelines to avoid giving false labels to affected children and irrational antibiotic usage. This article summarizes currently available in vitro and in vivo tests in the diagnosis of drug allergy to β-lactams antibiotics.

Keywords: drug allergy, diagnostic test of antibiotics in vivo and in vitro, β-lactams.