Pediatria pre prax 5/2008

Hyperamylazémia a pankreatitída

MUDr. Dagmar Székyová

So zvýšenou aktivitou celkovej α-amylázy hyperamylazémiou sa často stretávame v bežnej klinickej praxi. Tento laboratórny nález môže byť prejavom závažného ochorenia ako je napr. akútna pankreatitída, ale môže byť aj súčasťou nezávažnej morfologickej odchýlky. V diferenciálnej diagnostike ochorení pankreasu je odporúčané predovšetkým súčasné stanovenie pankreatického izoenzýmu α-amylázy a pankreatickej lipázy. Hyperamylazémia bez klinických a morfologických príznakov pankreatitídy nie je ochorenie.

Kľúčové slová: hyperamylazémia, pankreatitída, α-amyláza, makroenzým

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HYPERAMYLASEMIS AND PANCREAS

The increased activity of the total α-amylasis caused by hyperamylasemis is often to meet in common clinical praxis. This laboratory result may be symptom of serious disease, for example of acute pancreatitis, however it can be also a part of minor morphological change. In differential diagnostics concurrently assessment of pancreatic izoenzyme α-amylasis and pancreatic lipasis is particularly recommended.Hyperamylasemis without clinical and morphologic symptoms of pancreatitis is not a disorder.

Keywords: hyperamylasemis, pancreatitis, α-amylasis, macro enzyme