Pediatria pre prax 2/2007

HORÚČKA A HORÚČKA NEZNÁMEHO PÔVODU

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Horúčka nie je choroba, iba jeden z jej nešpecifických príznakov. Úlohou lekára je popri správne indikovanej antipyretickej liečbe rýchlo zistiť a podľa možnosti terapeuticky ovplyvniť príčiny horúčky. Sú však situácie, keď napriek intenzívnemu iniciálnemu vyšetrovaniu zostáva príčina horúčky nepoznaná a lekár je postavený pred diferenciálno-diagnostický problém, ktorý je známy ako horúčka neznámeho pôvodu („fever of unknown origin“, FUO). Daný článok uvádza časté príčiny FUO a tiež odporúčaný prístup k pacientom k týmto stavom.

Kľúčové slová: horúčka, terapia, horúčka neznámeho pôvodu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

FEVER AND NONSPECIFIC FEVER

Fever is not a disease, just a nonspecific manifestation, which may occur in many various pathological conditions. The main task for pediatricians is – in addition to rational antipyretic treatment – to establish an early diagnosis and indicate appropriate therapy to the affected child. A separate differential-diagnostic problem arises in cases, when despite a one-week lasting widespread evaluation the cause of the fever remains undiscovered („fever of unknown origin“, FUO). The recent paper points to frequent causes of FUO and provides rational clinical approach in such cases.

Keywords: fever, treatment, fever of unknown origin.