Pediatria pre prax 3/2008

Historie a současnost počáteční dětské výživy

MUDr. Petr Tláskal, CSc.

Autor v přehledu uvádí historii počáteční dětské výživy. V souhrnu současných poznatků prezentuje význam jednotlivých složek přirozené výživy pro další vývoj dítěte a zdraví dospělého člověka. Zvláště to jsou oligosacharidy, polynenasycené mastné kyseliny a bílkoviny. Část článku je věnována počáteční výživě a střevní mikroflóře dětí v souvislosti s možnostmi prevence rozvoje některých onemocnění. V poslední části autor uvádí některé poznatky o působení vybraných nutrientů na vývoj centrálního nervového systému dítěte. Článek shrnuje nová doporučení EU pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu.

Kľúčové slová: historie časné výživy dítěte, mateřské mléko, prebiotika, probiotika, polynenasycené mastné kyseliny, vývoj centrálního nervového systému, doporučení EU, počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HISTORY AND PRESENT OF THE INITIAL CHILD´S NUTRITION

The author presents a history of the initial child´s nutrition. In the framework of contemporary knowledge the significance of individual components of the natural nutrition is evaluated for the further development of children as well as for health of adults. Particulary oligosacharides,poly–unsaturated fatty acids and albumins. A part of the article analyzes the initial nutrition and the intestinal microflora in the context to prevent some disorders. In the last part the author presents some observations about effect of selected nutrients on development of the brain. The paper summarized the new recommendation EU for infants formula.

Keywords: history of the originaly child´s nutrition, prebiotics, probiotics, poly-unsaturated fatty acids, development of the brain, recommendations EU, infant formula, follow-on formula