Pediatria pre prax 4/2017

Hemoptýza u detí

MUDr. Jaroslava Orosová, MUDr. Zuzana Maršáleková

Hemoptýza je definovaná ako vykašliavanie krvi alebo prítomnosť krvi v spúte. V detskom veku sa vyskytuje zriedka. Hemoptoe je ozna-čenie pre masívnu hemoptýzu. Mimopľúcne krvácanie, ako je krv z nosa alebo gastrointestinálneho traktu, môže byť mylne považované za hemoptýzu. V tomto prípade ide o pseudohemoptýzu. Najčastejšou príčinou hemoptýzy je akútna infekcia dýchacích ciest. U detí mladších ako 4 roky je to aspirácia cudzieho telesa. Autori v práci retrospektívne spracovali klinické nálezy 50 pacientov hospitalizovaných pre hemoptýzu od januára 2007 do júna 2017 na Klinike detskej pneumológie Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Kľúčové slová: hemoptýza, klinika, diagnostika, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hemoptysis in children

Hemoptysis is defined as coughin up of blood or the presence of blood in sputum. It tis not a common symptom in children Hemoptoe is term for massive hemoptysis. Extrapulmonary bleeding, such as those arising from the nose, or gastrointestinal tract, may be incorrectly attributed to hemoptysis. This is known as pseudo-hemoptysis. Acute respiratory tract infektion is the single most common case. Foreign body aspiration remains a leading cause in those younger than 4 years of age. Autors retrospectively reviewed the clinical records of the 50 patients admitted to Pediatric Pulmonology Clinic University Hospital Bratislava from January 2007 to Jun 2017.

Keywords: hemoptysis, clinical records, diagnostic evaulation, treatment