Pediatria pre prax 5/2011

Guillainov-Barrého syndróm

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Jaroslava Payerová, MUDr. Mária Füssiová, MUDr. Edit Rajzák

Autori uvádzajú kazuistiku 6,5-ročného pacienta s diagnózou Guillainov-Barrého syndrómu. Incidencia tejto akútnej, progresívnej, ascendentnej neuropatie charakterizovanej svalovou slabosťou, parestéziami, hypo- až areflexiou choroby je 0,5 – 1,5 : 100 000. Úplné uzdravenie a zníženie výskytu komplikácií je možné dosiahnuť včasnou diagnostikou a liečbou chorého pacienta.

Kľúčové slová: periférna neuropatia, Guillanov-Barrého syndróm, segmentálna demyelinizácia, axonálna degenerácia, progresívna svalová slabosť, proteinocytologická disociácia, včasná liečba imunoglobulínmi.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Guillainov-Barrého syndróm

Autori uvádzajú kazuistiku 6,5-ročného pacienta s diagnózou Guillainov-Barrého syndrómu. Incidencia tejto akútnej, progresívnej, ascendentnej neuropatie charakterizovanej svalovou slabosťou, parestéziami, hypo- až areflexiou choroby je 0,5 – 1,5 : 100 000. Úplné uzdravenie a zníženie výskytu komplikácií je možné dosiahnuť včasnou diagnostikou a liečbou chorého pacienta.

Keywords: periférna neuropatia, Guillanov-Barrého syndróm, segmentálna demyelinizácia, axonálna degenerácia, progresívna svalová slabosť, proteinocytologická disociácia, včasná liečba imunoglobulínmi.