Pediatria pre prax 3/2013

Glukokortikoidmi indukovaná osteoporóza u detí – prevencia a liečba

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., MUDr. Kristína Kubejová

Prolongovaná kortikoterapia prináša s priaznivými antiinflamačnými a imunosupresívnymi účinkami aj celý rad nežiaducich javov vrátane devastujúceho vplyvu na kostný metabolizmus, ktorý môže vyústiť do glukokortikoidmi indukovanej osteoporózy. Na rozdiel od dospelých, odborné usmernenia pre liečbu glukokortikoidmi indukovanej osteoporózy u detí chýbajú. Liečebný prístup pozostáva z preventívnych režimových opatrení(pohyb – kalcium –vitamín D) a farmakologickej terapie. Súčasťou liečebnej stratégie u každého dieťaťa, ktoré užíva kortikoidy má byť pravidelná fyzická aktivita a suplementácia kalcia spolu s vitamínom D. Kandidátmi na farmakologickú liečbu bisfosfonátmi sú pacienti so závažnou symptomatickou osteoporózou (bolesti kostí, opakované zlomeniny a kompresívne fraktúry stavcov) a tiež deti, u ktorých napriek preventívnym režimovým opatreniam pretrváva nízka hustota kostí. Farmakologická liečba patrí do rúk špecialistu zameraného na problematiku detskej osteoporózy.

Kľúčové slová: osteoporóza, glukokortikoidy, vápnik, vitamín D, bisfosfonáty.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Glucocorticoid-induced osteoporosis in children – prevention and treatment

Prolonged glucocorticoid therapy despite it´s potent anti-inflamatory and immunosuppressive actions has been associated with a profound alteration of bone metabolism, which could lead to a steroid-induced osteoporosis. While in adults, evidence-based guidelines exist to basic management of patients with glucocorticoid-induced osteoporosis, the much less abundant data for children and adolescents with osteoporosis makes it more difficult to set clear guidelines for the pediatric population. The management of glucocorticoid-induced osteoporosis consists from a preventive regimen and pharmacological therapy. A regular physical activity and both the suplementation of calcium and vitamin D is recommended in all children receiving immunosupressive doses of corticosteroids over 6 months. Bisphosphonate treatment may be considered for patients with symptomatic osteoporosis (bone pain, the recurrent fractures and vertebral compression) and children who failed to respond adequately to the general preventive measures. Pharmacotherapy should be managed by a specialist with knowledge of the skeletal disorders in childhood.

Keywords: osteoporosis, glucocorticoids, calcium, vitamin D, bisphosphonates.