Pediatria pre prax 1/2004

Dušení při postižení v oblasti horních dýchacích cest u dětí

MUDr. Martin Fajt

Akutně vzniklé obstrukce horních dýchacích cest (dále HDC) patří mezi poměrně časté příčiny závažných stavů v pediatrii. Jsou často důvodem k urgentní hospitalizaci. Významně vyjádřená obstrukce vyžaduje pobyt na jednotkách intenzívní péče. Kritická obstrukce je důvodem pro arteficiální zajištění vstupu do dýchacích cest a následnou resuscitační péči. Článek se zabývá léčbou obstrukce dýchacích cest s důrazem na postupy v přednemocniční péči.

Kľúčové slová: dušení, akutní obstrukce horních dýchacích cest, děti, přednemocniční péče.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SUFFOCATION IN UPPER RESPIRATORY TRACT AFFECTIONS IN CHILDREN

Acute upper respiratory tract obstructions belong among relatively frequent causes of serious situations in pediatrics. They are often the reason for an urgent admision to the hospital. Significantly expressed obstruction requires an intensive care unit stay. Critical obstruction is a reason for securing an artificial access into the airways and further resuscitative care. Article deals with the treatment of airways obstruction with an emphasis to the primary care.

Keywords: suffocation, acute upper respiratory tract obstruction, children, primary care.