Pediatria pre prax 6/2011

Dlhodobé riziko tetovácie u detí

doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., MUDr. Michaela Petrovajová, MUDr. Alena Točíková, PhD.

Alergická kontaktná dermatitída na parafenyléndiamín je čoraz častejšia aj v detskom veku. Senzibilizácia je spôsobená kontaktom kože s čiernou henou aplikovanou ako dočasné tetovanie, najčastejšie ako suvenír z prímorských dovoleniek. Alergická reakcia sa môže prejaviť u senzibilizovaných pacientov aj po niekoľkých rokoch po opätovnej aplikácii alergénu – napríklad po farbení vlasov tmavohnedou alebo čiernou farbou. čierna farba na vlasy rovnako ako čierna hena obsahuje ako jednu zo svojich zložiek zlúčeninu parafenyléndiamín. Alergická reakcia, ktorá vznikne u pacientov s pozitívnou anamnézou kontaktu s parafenyléndiamínom o 24 – 48 hodín po farbení vlasov, spôsobuje v mieste aplikácie erytém, zápal, vezikuly, opuch, svrbenie, často sprevádzané edémami periokulárne a v oblasti tváre. V kazuistikách sa opisujú výrazné prejavy alergickej kontaktnej dermatitídy s edémami tváre po farbení vlasov u troch hospitalizovaných pacientov na našej klinike. u všetkých pacientov bola aplikované tetovanie čiernou henou v minulosti. Na farbenie vlasov boli použité prípravky rôznych tmavých farieb obsahujúcich parafenyléndiamín. Kožné testy so štandardnými sadami alergénov u všetkých potvrdili výraznú alergiu na parafenyléndiamín (+++). u dvoch pacientov sa súčasne preukázala pozitívna reakcia na lokálne anestetikum benzokaín (++).

Kľúčové slová: alergická kontaktná dermatitída, parafenyléndiamín, čierna hena, tetovácia, farbenie vlasov, skrížená reakcia na benzokaín.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Long-term risk of tattoo in children

Allergic contact dermatitis to paraphenylenediamine has been increasing also in children in recent years. Sensitization is caused by black henna application as a temporary tattoo in past, mostly as a souvenir from summer holiday. Allergic reaction may appear in sensitized patients also few years later, after second application of the same allergen – for example after hair dyeing. Many products for hair dye and black henna contain paraphenylenediamine as one of their components. The allergic reaction develops in patient after 24 – 48 hours after application to the skin. In part of scalp where hair dye was applied appears an erythema, inflammation, vesicles, swelling, itching, periocular and face swelling. Case report describes severe allergic contact dermatitis to paraphenylenediamine accompanied with face swelling after hair dying of three inpatients in our clinic. All of them had had a henna tattoo during summer holiday in past. All of them coloured their hair with different kinds of dark colour containing paraphenylenediamine. Standard skin patch tests have confirmed in all patients strong allergy to paraphenylenediamine (+++). Tests have confirmed also cross-allergy to local anaesthetic: benzocaine (++) in two of these patients.

Keywords: allergic contact dermatitis, paraphenylenediamine, black henna, tattoo, hair dye, cross-allergy to benzocaine.