Pediatria pre prax 6/2005

Diferenciální diagnostika hyperglykémie u dětí a dospívajících

MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D., prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Ještě v 90. letech 20. století jsme považovali za jedinou významnou příčinu hyperglykémie u dětí a dospívajících diabetes mellitus 1. typu. I když tento typ diabetu nadále zůstává stěžejní náplní dětské diabetologie v každodenní klinické praxi, postupně se učíme rozpoznávat a správně diagnostikovat i jiné příčiny mírné hyperglykémie u dětských a adolescentních pacientů. Diferenciální diagnostika asymptomatické hyperglykémie u dětí a adolescentů zahrnuje v současné době následující skupiny onemocnění: 1. presymptomatická fáze diabetu mellitu 1. typu, 2. diabetes mellitus 2. typu, 3. genetické syndromy, jejichž součástí je diabetes mellitus (např. syndrom DIDMOAD), 4. autozomálně dominantně dědičná forma diabetu mellitu zvaná MODY diabetes, 5. jednotlivé zvláštní formy novorozeneckého diabetu, ale také 6. přechodná stresová hyperglykémie. Správné zařazení pacienta do některé z uvedených skupin je zcela zásadní, protože každý typ onemocnění vyžaduje jiný léčebný přístup a také prognóza jednotlivých onemocnění se od sebe významně liší.

Kľúčové slová: MODY, diabetes mellitus, hyperglykémie, T1DM, T2DM.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF HYPERGLYCEMIA IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

Up to the end of 20th century type 1 diabetes mellitus was considered to be the only important cause of hyperglycemia in children and adolescents. Although this type of diabetes remains the essential part of everyday clinical practice in pediatric diabetology we learn to recognize other causes of mild hyperglycemia in children and adolescent patients. Nowadays differential diagnostics of asymptomatic hyperglycemia in children and adolescents includes various conditions as follows: 1. presymptomatic phase of type 1 diabetes mellitus, 2. type 2 diabetes mellitus, 3. genetic syndromes including diabetes mellitus (for example DIDMOAD syndrome), 4. autosomal-dominant inherited form of diabetes mellitus – MODY diabetes, 5. various specific types of neonatal diabetes and 6. transient stress-induced hyperglycemia. Correct recognition of the true cause of hyperglycemia is essential because different conditions require different treatment and entail significantly different prognosis.

Keywords: MODY, diabetes mellitus, hyperglycemia, T1DM, T2DM.