Pediatria pre prax 5/2013

Diferenciálna diagnostika bolestí hlavy u detí

doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

Bolesť hlavy je častým príznakom rôznych ochorení v detskom veku. Bolesti hlavy môžu byť primárne ako migréna, tenzná a nakopená bolesť hlavy alebo sekundárne pri systémových ochoreniach alebo primárnych ochoreniach mozgu. Z praktického hľadiska je vhodné rozdeliť bolesť hlavy na akútnu, opakovanú a chronickú. Autor uvádza najčastejšie príčiny bolestí hlavy u detí so zameraním na primárne bolesti hlavy a ich diferenciálnu diagnostiku.

Kľúčové slová: bolesť hlavy, migréna, tenzná bolesť hlavy, sekundárne bolesti hlavy, syndróm intrakraniálnej hypertenzie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Differential diagnosis of headache in children

Headache is a common symptom of various diseases in childhood. Headaches can be primary as migraine, tension-type and accumulation headache or secondary to systemic disease or primary brain diseases. In practical terms, it is appropriate to divided into acute headaches, recurrent and chronic. The author presents the most common causes of headaches in children focusing on primary headache and differential diagnosis.

Keywords: headache, migraine, tension-type headache, secondary headache, intracranial hypertension syndrome.