Pediatria pre prax 4/2014

Diagnostika a léčba onemocnění z gastroezofageálního refluxu u dětí

MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.

Diagnostika onemocnění z gastroezofageálního refluxu u dětí se v poslední době zásadně změnila. Do popředí se dostaly především funkční metody: 24hodinová pH-metrie a multikanálová intraluminální impedance. Naopak některé dříve používané diagnostické techniky refluxního onemocnění (ultrazvukové vyšetření, rtg pasáž jícnem) jsou dnes považovány za nevhodné. Diagnostický postup je třeba volit dle příznaku, který nás k podezření na gastroezofageální refluxní onemocnění vede. Velmi účinná je terapie refluxního onemocnění způsobeného kyselými refluxními epizodami (imhibitory protonové pumpy). Na druhou stranu nemáme k dispozici vhodnou léčebnou metodu k terapii refluxního onemocnění způsobeného nekyselými nebo mírně kyselými refluxními epizodami.

Kľúčové slová: gastroezofageální refluxní onemocnění, gastroezofageální reflux, pH-metrie, multikanálová intraluminální impedance.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Evaluation and treatment of children with suspected gastroesophageal reflux disease

Work-up of children with suspected gastroesophageal reflux disease (GERD) has been dramatically changed recently. Multichannel intraluminal impedance and 24h pH study become the most important diagnostic procedure. Now, ultrasound and barium contrast studies are not recommended for the diagnosis of GERD. Because no optimal diagnostic method exists, the work-up has to be adapted according to leading symptom. Proton pump inhibitors are very useful in treatment of GERD in patients where acid reflux is responsible for symptoms. We have not suitable treatment option for pediatric patients with non-acid reflux related symptoms.

Keywords: gastroesophageal reflux disease, gastroesophageal reflux, esophageal pH monitoring, multichannel intraluminal impedance.