Pediatria pre prax 5/2006

Diagnostika a léčba dítěte s pomočováním v ambulanci PLDD

MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D., , MUDr. Hana Flögelová

Screeningové, neinvazivní vyšetření provedené u praktického lékaře pro děti a dorost u dětí s nočním pomočováním po 5. roce věku, s denním či kombinovaným únikem moče po 4. roce, umožní rozlišit závažnější formy inkontinence od monosymptomatické enurézy a hyperaktivního měchýře a zahájit včasnou a cílenou léčbu. Při selhání základní léčby nebo při podezření na funkční či organickou anomálii dolních močových cest je potřebné dítě vyšetřit u dětského nefrologa či urologa.

Kľúčové slová: děti, monosymptomatická enuréza, hyperaktivní měchýř.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF A CHILD WITH ENURESIS IN PRIMARY CARE

The screening non-invasive examination performed by a primary care paediatrician in children with enuresis after the 5th year of age, with day or night leak of urine after the 4th year, enables to differentiate more serious forms of incontinence from monosymptomatic enuresis and hyperactive bladder and initiate a timely and targeted treatment. In case of a failure of basic treatment or in case of a suspicion of a functional or organic anomaly of inferior urinary tract an examination by a paediatric nephrologist or urologist is necessary.

Keywords: children, monosymptomatic enuresis, hyperactive bladder.