Pediatria pre prax 3/2022

Diagnostický a liečebný postup pri hyperkaliémii

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Diagnostický a liečebný postup pri hyperkaliémii