Pediatria pre prax 2/2014

Dětské nehody s čisticími a kosmetickými přípravky

MUDr. Hana Rakovcová

Nehody s prostředky na udržování hygieny v domácnosti a s kosmetickými přípravky tvoří hned po intoxikacích léky druhou nejčastější příčinu konzultací dětských otrav s Toxikologickým informačním střediskem (TIS) v Praze (1677 nehod v roce 2012). Tyto otravy bývají náhodné, spadající zejména do období batolecího věku dítěte. Z valné části je konzultováno s TIS požití cizorodé látky, zřídka polití nebo vniknutí nežádoucí substance do oka. Typická je pro dětské nehody expozice malému množství čisticího nebo pracího přípravku. Dítě není ohroženo celkovými příznaky, ale možností poškození zažívacího traktu. Míra rizika je daná podílem dráždivých či korozivních látek, které přípravek obsahuje. U pěnivých přípravků s obsahem saponátů hrozí aspirace pěny při zvracení. Po požití kosmetických přípravků s obsahem alkoholu může dojít k celkovým příznakům v závislosti na jeho podílu v daném produktu, na požitém množství přípravku, na hmotnosti a věku postiženého dítěte. V praxi jsou tyto situace výjimečné. Nehody s kosmetickými přípravky bez alkoholu se obvykle obejdou bez následků, zažívací problémy po větším požitém množství (zvracení, průjem, bolesti břicha) nejsou vyloučeny. Ochutnání přípravků s rozpouštědly (laky na nehty a odlakovače) obvykle nevyžaduje léčbu kvůli velmi malým požitým dávkám.

Kľúčové slová: dráždivé a korozivní látky, saponáty, gelové prací kapsle, kosmetika, alkohol.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Child accidents involving cleaning and cosmetic products

Accidents involving household maintenance products and cosmetic products are only second to medication poisoning as the most common reason for consultations on child poisoning provided by the Toxicological Information Center (TIS) in Prague (1,677 accidents in the year 2012). These intoxications tend to be accidental and are particularly associated with the period of toddlerhood. The majority of consultations with the TIS are for ingestion of a foreign substance, rarely for spills or chemical splash in the eye. Child accidents typically involve exposure to a small amount of a cleaning or washing product. The child is not at risk of systemic symptoms, but of developing damage to the gastrointestinal mucosa. The risk level is determined by the proportion of irritants or corrosives contained in the product. In the case of foamy products containing surface active agents, there is a risk of foam aspiration during vomiting. Ingestion of cosmetic products containing alcohol may result in systemic effects depending on the proportion of alcohol in the particular product, the amount of the product ingested, and the weight and age of the child affected. These situations are uncommon in the practice. Accidents with alcohol-free cosmetic products usually go without consequences; however, digestive problems after ingesting larger quantities (vomiting, diarrhea, abdominal pain) cannot be excluded. Ingestion of products with solvents (nail polish and nail polish remover) does not generally require treatment, given the very small amounts ingested

Keywords: irritants and corrosives, detergents, washing gel capsules, cosmetics, alcohol.