Pediatria pre prax 5/2006

Cizí tělesa v horním zažívacím traktu u dětí. Kdy indikovat endoskopickou extrakci?

MUDr. Jarmila Vospělová, MUDr. Josef Tenora, MUDr. Roman Juřenčák, doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.

Náhodné požití cizích těles (CT) v dětském věku představuje v praxi běžný klinický problém. Většina CT (80–90 %) opustí zažívací trakt (GIT) spontánně per vias naturales během 72 hodin (v rozpětí 6 hodin až 6 týdnů). Menší část (10–20 %) vyžaduje endoskopickou či vzácně chirurgickou (1 %) intervenci. Článek popisuje diagnostický a terapeutický přístup k nejčastějším typům požitých CT v dětském věku. Důraz klade na situace, kdy a jak urgentně je třeba indikovat endoskopickou extrakci.

Kľúčové slová: cizí tělesa, horní zažívací trakt, dětský věk, endoskopická extrakce.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

FOREIGN BODIES IN UPPER GASTROINTESTINAL TRACT IN CHILDREN. WHEN IS ENDOSCOPIC EXTRACTION INDICATED?

Accidental ingestion of foreign bodies occurs frequently in children. The majority of them pass spontaneously per vias naturales within 72 hours (between 6 hours and 6 weeks). However, 10 to 20 % require endoscopic intervention, and 1 % or less will require surgery. There are no clear guidelines regading the management of ingested foreign bodies in children. We reviewed the literature and propose recommendations for diagnostic and therapeutic management of most frequent foreign bodies for community pediatricans. We answer the questions, when and how early is indicated endoscopic extraction of upper gastrointestinal foreign body.

Keywords: foreign bodies, upper gastrointestinal tract, childhood, endoscopic extraction.