Pediatria pre prax 1/2004

Chyby při léčbě antibiotiky u dětí v primární péči

doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.

Autor upozorňuje na nejčastější chyby při léčbě antibiotiky u dětí v primární péči. Jde především o léčbu příznaků jako je kašel, léčbu virových infekcí, špatnou volbu antibiotika na tu kterou infekci, opomíjení epidemiologické situace a rezistence bakterií k antibiotikům v dané komunitě, nesprávně nízké dávky aminopenicilinů, plýtvání cefalosporiny a přehánění tzv. penicilinových „alergií“.

Kľúčové slová: léčba antibiotiky u dětí, primární péče, chyby, význam stanovení CRP.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MISTAKES IN THE ANTIBIOTIC TREATMENT IN CHILDREN IN A PRIMARY CARE

Author reminds the most frequent mistakes in the antibiotic treatment in children in a primary care. Above all: treatment of signs as a cough, treatment of viral infections, inadequate choice of antibiotic on a certain infection, ignoring an epidemiological situation and a resistance of bacteria to antibiotics in a given community, inappropriately low doses of aminopenicillins, wasting with cephalosporins and overstating so called penicillin “allergies”.

Keywords: antibiotic treatment in children, primary care, mistakes, importance of CRP examination.