Pediatria pre prax 6/2006

Chronický kašel u dítěte a adolescenta

MUDr. Tomáš Kočí, MUDr. Daniel Schneeberger

Chronický kašel je velmi častý a obtížně řešitelný problém pro pacienty, jejich rodiče i lékaře. Úspěšná léčba chronického kašle vyžaduje správnou diferenciální diagnostiku, nalezení příčiny kašle a kauzální léčbu. Nejčastějšími příčinami jsou stav po infekci dýchacích cest (především virové), chronická rhinosinusitida se zatékáním do nosohltanu, asthma bronchiale a gastroezofageální reflux. Základní vyšetřovací algoritmus zahrnuje podrobnou anamnézu, fyzikální vyšetření, základní laboratorní vyšetření, RTG plic, spirometrii a ORL vyšetření. Příznaky vyvolávajících onemocnění bývají atypické a někdy bývá zjištěno i několik příčin chronického kašle současně. Při podezření, že určitá diagnóza je příčinou chronického kašle, se doporučuje zahájit příslušnou léčbu. Úspěch této léčby je považován za potvrzení diagnózy.

Kľúčové slová: chronický kašel, vyšetřovací postup, diferenciální diagnostika, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CHRONIC COUGH IN CHILDREN

Chronic cough is common and solving of this problem is difficult for the patiens, their parents as for the doctors, too. Succesfull treatment of chronic cough needs good diagnostics, finding the cause of the cough and causal treatment. The most common causes of the chronic cough are postviral cough, postnasal drip syndrome, asthma bronchiale and gastroesophageal reflux. Basic evaluation include medical history, fysical examination, basic lab, chest X ray, spirometry and ENT examination. Symptoms of the causal diseases are often atypical and sometimes there is more than one reason for the chronic cough. Once a reasonable cause of the chronic cough is suspected, the therapeutical trial is recommended. The succes of this therapy is supposed to be the confirmation of the diagnosis.

Keywords: chronic cough, diagnostics, therapy.