Pediatria pre prax 6/2007

CHŘIPKA U DĚTÍ

MUDr. Zuzana Blechová

Chřipka je příčinou 10–20 % respiračních infekcí, často s komplikovaným průběhem. Děti a mladiství onemocní nejčastěji, v populaci představují potenciální zdroj infekce zejména pro nejrizikovější skupinu starších a chronicky nemocných osob. Toto riziko lze snížit jejich vakcinací. Ohroženy jsou rovněž nejmladší děti do dvou let, chronicky nemocné a děti s imunodeficitem. Práce pojednává o klinickém obraze chřipky u dětí včetně možností jejich vakcinace.

Kľúčové slová: chřipka, očkování, dětský věk, vakcína proti chřipce, inhibitor neuraminidázy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

INFLUENZA IN CHILDREN

Influenza is a cause of 10–20 % of respiratory infection, frequently with a complicated course. Children and teenagers suffer from the infection the most frequently and in population they represent a potential source of infection mainly for a group of elderly and chronically ill people who are in the highest danger. This risk can be decreased by vaccination. The youngest children under the age of two, children with immune deficiencies and chronic illnesses are also endangered. The article discusses clinical picture of influenza in children including options of vaccination.

Keywords: influenza, vaccination, child age, flue vaccine, neuraminidase inhibitors.